блазе на тез, които знаят,
че двама ще са през нощта!
те "лека нощ" не си желаят,
но винаги е лека тя!
  • 52
  • 266
  • 763
  • 271
  • 1828
  • 34
  • 8
  • 93
  • 92733
  • 5931