блазе на тез, които знаят,
че двама ще са през нощта!
те "лека нощ" не си желаят,
но винаги е лека тя!
  • 5794
  • 4378
  • 1797
  • 32
  • 232
  • 38
  • 24884
  • 2850
  • 56